When I do good, I feel good. When I do bad, I feel bad. That's my religion.

When I do good, I feel good. When I do bad, I feel bad. That’s my religion.

When You Feel Good, You Receive Good
When You Feel Bad, You Receive Bad
So what do you want Good or Bad?